Contributie

Contributie regeling
  • De lidmaatschapsperiodes lopen van 1 januari t/m 30 juni en van, 1 juli t/m 31 december. Tussentijds lid worden is altijd mogelijk. De contributie zal naar evenredigheid worden berekend.
  • De contributieverplichting wordt minimaal aangegaan voor een halfjaarlijkse periode zoals eerder vermeld.
  • Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per mail, één maand voor het verstrijken van de halfjaarlijkse periode van lidmaatschap zoals eerder vermeld.
  • Contributiebetaling: per halfjaar middels automatische incasso (inning op de eerste van de eerste maand van ieder halfjaar).
  • Bij het in gebreken blijven van de contributiebetaling zal de inning in handen gegeven worden van een incassobureau.
Rekeningnummer

Het rekeningnummer van TTVN is

NL 84 RABO 0331 0652 66

Contributie bedragen
Basiscontributie per 1/2 jaar:
Senioren (18+)
Junioren
€ 80,00
€ 65,00
Bondsbijdrage per 1/2 jaar:
Competitiebijdrage Sen
Competitiebijdrage Jun
Dit zijn de tarieven voor het voorjaar 2022
€ 27,50
€ 18,00
Stadspas Nieuwegein

NieuwegeinPas_Logo

TTVN neemt deel aan de Nieuwegein Stadspasregeling
De Nieuwegein Stadspas is een initiatief van de gemeente Nieuwegein.Een houder van de Nieuwegein Stadspas kan bij ons gratis (jeugd) of met korting (18+) gebruik maken van het aanbod.

Voor wie is de Nieuwegein Stadspas?
De Nieuwegein Stadspas is bestemd voor Nieuwegeinse huishoudens met een inkomen dat niet hoger is dan 125% van het wettelijk sociaal minimum. De beoordeling of u in aanmerking komt voor de Nieuwegein Stadspas wordt uitgevoerd door Werk en Inkomen Lekstroom (WIL).

Woont u in Nieuwegein en heeft u nu een U-pas en/of een bijstandsuitkering via WIL? Dan krijgt u automatisch een nieuwe stadspas. Er vindt geen inkomenstoets meer plaats omdat de benodigde gegevens al bekend zijn.

Aanvragen
Krijgt u niet automatisch een Nieuwegein Stadspas, maar wilt u er een aanvragen? Dat kan via deze website of via Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). Op de pagina Aanvragen kunt u hierover meer lezen. Voldoet u aan de voorwaarden, dan krijgt u de pas binnen twee weken op uw huisadres. U kunt tegelijk ook een pas aanvragen voor uw gezinsleden, zij krijgen ieder een eigen pas opgestuurd.

U-Pas

U-Pas

TTVN neemt deel aan de U-Pas regeling

Kinderen kunnen met de U-Pas gratis sporten bij TTVN en volwassenen met een flinke korting.

Hoe werkt de U-pas?

Met de U-pas krijgt u een persoonlijk budget voor sport en cultuur. Kinderen tot en met 17 jaar hebben een budget van € 225 per U-pasjaar. Bent u 18 jaar of ouder en woont u in de gemeente Utrecht? Dan heeft u een budget van € 120 per U-pasjaar. U-pashouders van 18 jaar of ouder die wonen in een andere gemeente hebben een budget van € 100 per U-pasjaar. Daarnaast krijgt u op veel activiteiten extra korting. Dit geldt onder andere voor een bibliotheekabonnement. Meer weten? Wilt u meer informatie? Kijk dan op onze website: www.u-pas.nl. Ook kunt u zich inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief of Bureau U-pas volgen op Facebook. Wilt u ons liever telefonisch spreken? Bureau U-pas is iedere werkdag van 10:00 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 16:00 uur te bereiken op 088 – 20 30 630.