Opzeggen

Een maand voor einde periode
Opzeggen van het lidmaatschap kan tot één maand voor het verstrijken van de halfjaarlijkse periode van lidmaatschap. Indien men later opzegt, is er lidmaatschapsgeld verschuldigd.

De halfjaarlijkse periodes beginnen op 1 januari en 1 juli van ieder jaar.

Via mail
Opzeggen kan via een e-mail aan de ledenadministratie van TTVN: (ledenadministratie@ttvn.nl)

Openstaande bedragen
Opzeggen kan alleen als alle schulden naar TTVN zijn voldaan er geen openstaand saldo is.